Delusions of Grandeur

Big Boat Rowing

Välkommen att delta i Stockholms nyaste och häftigaste utomhusaktivitet

Regler för "Big Boat Rowing"

vybild
 1. I båten sitter man med gott humör och mod!
   
 2. Roddarna följer taktåran p?sin sida av båten. Taktåran är åran längst bak i båten. Att följa taktåran betyder att man sätter åran i vattnet och ut ur vattnet samtidigt . Taktåran följs i alla situationer. Speciellt viktigt är det när man möter stora vågor, vill bromsa in snabbt och vid vändning av båten p?plats.
   
 3. Vill man ha en paus, trycks årans skaft rakt nedåt s?att bladet hamnar högt i luften. Åran är d?ej i vägen för medroddarna. Högst tv?åror per sida uppe samtidigt.
   
 4. Skepparen styr båten med säker hand och håller manskapets humör p?topp. Skepparens kommandon måste lydas i alla lägen.
   
 5. Skepparens uppgift är att berätta för sin besättning vad som finns framför båten och vad som kommer att hända.
   
 6. Alla tar med en livväst till båten. Livvästar kan lånas av Big boat Rowing.
   
 7. Mer utförliga instruktioner delas ut i samband med bokningar och under samling före turer.
   För kropp och själ

Träning

Övrigt

To pages in Finnish To pages in English
omega replica sale rolex replica uk